cookie policy

Deze cookie policy legt uit welke cookies gebruikt worden via deze website kirstenvercammen.be, waarom en hoe lang.

- Gegevens: Zie hieronder
- Doel: Zie hieronder
- Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming. 
- Duurtijd: Afhankelijk van de geplaatste cookie, zie hieronder 

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor mij belangrijk is om aan de hand van deze informatie deze websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker. 

De toestemming die jij geeft, is steeds vrij. Jij hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van jouw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens (i) voorafgaand aan de intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

Wens je dat deze cookies te verwijderen of te blokkeren dan kan je dat doen via jouw browser. Instructies over hoe dat moet in de meest gangbare browsers vindt je hier:

Cookies verwijderen in de desktopversie van Chrome
Cookies verwijderen in de mobiele versie van Chrome
Cookies verwijderen in de desktopversie van Firefox
Cookies verwijderen in de mobiele versie van Firefox
Cookies verwijderen in Safari

Mijn

beste tips

om je immuniteit te boosten

 5

.